Vrijmetselarij “Wat wilt u daarvan weten?”

Kom naar de bijeenkomst van Loge De Drie Verlichte Torens.

Waar: “De Voorhof”
Adres: Kerkstraat 64, 5061 EK, Oisterwijk
Datum: zaterdag 14 september 2019
Tijd: 14:00 tot 16:00
Toegang: GRATIS

De vrijmetselarij omgeven door tradities, symbolen en ritualen, mag zich verheugen in een
toenemende mate van belangstelling en waardering. Daarom organiseren wij een publieke
bijeenkomst met een lezing op 14 september a.s., waarbij informatie wordt aangeboden over de vrijmetselarij in het algemeen en over Loge De Drie Verlichte Torens uit Tilburg in het bijzonder.

Na afloop van de lezing wordt u in de gelegenheid gesteld om met de spreker en/of andere aanwezigen van gedachten te wisselen en/of vragen te stellen.

De vrijmetselaren zullen hun lezing vormgeven door een “comparitie”. Dit is één van de
werkvormen tijdens bijeenkomsten van de loge, waarbij het vooral gaat om verdieping en
uitwisseling van kennis of ervaringen en zeker niet om elkaar te overtuigen van een mening. Een goede gelegenheid om iets van de sfeer te proeven en een kijkje in onze keuken te nemen, waarbij de vrijmetselaren de comparitie ritueel zullen openen en sluiten.

Het aantal plaatsen in de loge ruimte is helaas niet onbeperkt. Om u te verzekeren van een plaats kunt u eventueel uw aanwezigheid kenbaar maken middels een e-mail gericht aan:
secretarislogeddvt-274@live.nl Of gebruik het contactformulier.

Er is ook de speciale uitgave van het maandblad de VrijMetselaar te downloaden:
VM Maandblad Nr134 september 2018

Wij hopen u te mogen verwelkomen met een kopje koffie of thee in de “De Voorhof”. Tot dan!

Lezing Loge de Drie Verlichte Torens

?VRIJMETSELARIJ?

?Wat wilt u daarvan weten?

Kom doe mee en ervaar

Kom naar de bijeenkomst van Loge De Drie Verlichte Torens.

Waar: de Bibliotheek Tilburg Centrum in de vergaderruimte (achter het schaakspel).
Adres: Koningsplein 10, 5038 WG in Tilburg
Datum: zaterdag 15 september 2018
Tijd: 13:00 tot 16:00
Toegang: GRATIS

De vrijmetselarij omgeven door tradities, symbolen en ritualen, mag zich verheugen in een toenemende mate van belangstelling en waardering. Daarom organiseren wij een publieke bijeenkomst met een lezing op 15 september a.s., waarbij informatie wordt aangeboden over de vrijmetselarij in het algemeen en over Loge De Drie Verlichte Torens uit Tilburg in het bijzonder.

Na afloop van de lezing wordt u in de gelegenheid gesteld om met de spreker en/of andere aanwezigen van gedachten te wisselen en/of vragen te stellen.

De vrijmetselaren zullen hun lezing vormgeven door een “comparitie”. Dit is één van de werkvormen tijdens bijeenkomsten van de loge, waarbij het vooral gaat om verdieping en uitwisseling van kennis of ervaringen en zeker niet om elkaar te overtuigen van een mening. Een goede gelegenheid om iets van de sfeer te proeven en een kijkje in onze keuken te nemen, waarbij de vrijmetselaren de comparitie ritueel zullen openen en sluiten.

Het aantal plaatsen in de vergaderruimte is helaas niet onbeperkt. U kunt eventueel uw aanwezigheid kenbaar maken middels een bericht via ons contactformulier

Extra informatie is beschikbaar via onze website: https://www.vrijmetselarij-tilburg.nl/

Wij hopen u te mogen verwelkomen met een kopje koffie of thee in de Centrale Bibliotheek. Tot dan!

Openbare lezing Prof. Dr. Gabriel van den Brink op 36ste verjaardag Vrijmetselaarsloge Tilburg

Op woensdagavond 21 maart a.s. houdt, Prof. Dr. Gabriel van den Brink, emeritus-hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan Tilburg Universiteit, een openbare lezing in het Oisterwijkse Lodewijkskerkje. Titel van deze kosteloze, voor iedereen vrij toegankelijke lezing ter gelegenheid van de 36e verjaardag van de Tilburgse Vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens luidt:

Traditie, broederschap en harmonie: waarom Nederland het licht niet ziet!

Professor van den Brink is nu verbonden aan Ethos (Vrije Universiteit Amsterdam), een centrum voor multidisciplinair filosofisch onderzoek, onderwijs en debat over maatschappelijke veranderingen. Hij plaatst op deze dag van de gemeenteraadsverkiezingen in zijn prikkelende lezing Brexit en Trump in perspectief. Welke waarden zijn nu van belang voor het samenleven in ons land? En in hoeverre kunnen traditie en harmonie hierbij een richtsnoer zijn?

Elke samenleving staat voor twee grote uitdagingen: hoe te kiezen tussen gemeenschapszin en individualisme en hoe zich cultureel te oriënteren: meer op traditie of meer op innovatie.

De laatste decennia is in ons land de oriëntatie sterk in de richting van individualisme en innovatie gegaan. Dat ging vaak ten koste van gemeenschapszin en traditie. Maar recent zoeken veel mensen weer gemeenschapszin en krijgen we meer oog voor traditie, vaak met een nadruk op het nationale.
Gabriel van den Brink geeft naast deze maatschappijanalyse ook aandacht aan de spirituele dimensie in onze samenleving. Hij redigeerde onlangs de veel besproken bundel “Waartoe is Nederland op aarde?”

De lezing in het Lodewijkskerkje aan de Kerkstraat in Oisterwijk start om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.

Nadere informatie naar aanleiding van dit persbericht is te verkrijgen via de Commissie PR van Loge De Drie Verlichte Torens per onze contactpagina

Bezoek Grootmeester Gerrit van Eijk bij 7de lustrum een groot succes

De toespraak van de Grootmeester van Nederland, Gerrit van Eijk op 22 maart j.l. over de plaats van de vrijmetselarij in het hedendaagse maatschappij, ter gelegenheid van onze 7de lustrum, was een groot succes met de aanwezige Broeders en het publiek.

 

IMG_4475

Hij heeft een mooi overzicht gegeven van waar de wortels van de vrijmetselarij in Nederland liggen, en de rol van de Grootloges in andere landen.

IMG_4476

Hij eindigd zijn toespraak met zijn visie over de plaats van de vrijmetselarij in de toekomst, en was heel open in zijn antwoorden op de vragen van de aanwezige publiek.

IMG_4477

Open dag Loge De Drie Verlichte Torens

Meer weten over de vrijmetselarij?

Dan is de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ een unieke kans

Op zaterdag 15 oktober 2016 is er open huis in de Centraal BibliotheekTilburg.

Onze loge biedt deze dag een inkijk voor geintereseerden. Ga eens in gesprek met een van de leden om achter te komen wat de Vrijmetselarij is en doet. Er is ook natuurlijk informatiemateriaal dat u kunt meenemen. De koffie of thee staan klaar.

Iedereen is welkom

 

De open dag gemist?
U bent ook van harte welkom op open avonden van ONZE Loge!
Neem gerust contact op VIA

Loge verjaardag 23 maart 2016

Loge De Drie Verlichte Torens nodigt U uit om samen met ons onze Loge verjaardag te vieren in de NH Kerk, Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk op 23 maart 2016 om 20:00.

Dit zal, zoals gebruikelijk, in de vorm van een lezing zijn.

Onze gast Dr Jeroen Buve, filosoof, zal spreken over ‘De dubbele waarheid (veritas duplex) en de veelheid van religies’.

Iedereen is van harte welkom.

birthday

Open Dag Vrijmetselaars Loge De Drie Verlichte Torens Tilburg

Op zaterdag 30 januari a.s. organiseren de Tilburgse Vrijmetselaars een Open dag in de 1-ddvt032Bibliotheek aan het Koningsplein in Tilburg. Van 13.00-16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom om nader kennis te maken met de Vrijmetselarij.

Wat is “het geheim” van de Vrijmetselarij? Wat is de oorsprong en waar komt de naam vandaan? Wat doen vrijmetselaars? Hoe komen ze samen en wat gebeurt er in de werkplaats? Leden van de Loge De Drie Verlichte Torens geven zaterdag 30 januari a.s. antwoord op uw vragen en informatie over hun werkplaats.

De Tilburgse vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens is opgericht in 1982 en telt ongeveer 45 leden.
Het wapen van de stad Tilburg siert het loge juweel, en de kleuren van het draaglint komen overeen met de wapenkleuren van de Hertogen van Bourgondië, waardoor op deze wijze loge De Drie Verlichte Torens ook qua kleur en beeltenis zeer nauw verbonden is met de stad Tilburg.

De vrijmetselarij mag zich in toenemende belangstelling verheugen. Momenteel loopt er in het Gorcums Museum de tentoonstelling Vrijmetselaars: een geheim ontsluierd. Een vrijmetselaar werkt samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Die symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven. De gezamenlijke arbeid inspireert hen ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt. Een actuele opdracht in de huidige tijd

Inloop is vrij. Belangstellenden kunnen ook contact op nemen met de secretaris van de Loge secretarislogeddvt-274@live.nl of op de website vrijmetselarij-tilburg.nl

Dag van de Vrijmetselarij 2015

Meer weten over de vrijmetselarij?

Dan is de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ een unieke kans

Op zaterdag 12 september 2015 is er open huis in de Hasseltse Kapel in Tilburg.

Onze loge biedt deze dag een inkijk voor geintereseerden. Ga eens in gesprek met een van de leden om achter te komen wat de Vrijmetselarij is en doet. Er is ook natuurlijk informatiemateriaal dat u kunt meenemen. De koffie of thee staan klaar.

Het thema van de Dag van Vrijmetselarij is in 2015 ‘Kunst en Ambacht’. Vrijmetselaren voelen zichzelf symbolisch als arbeiders, die aan het betere in zichzelf en in de wereld moeten werken. Tijdens de open dag zullen leden u dat proberen verder uit te leggen.

 

De open dag gemist?
U bent ook van harte welkom op open avonden van ONZE Loge!
Neem gerust contact op VIA