Openbare lezing Prof. Dr. Gabriel van den Brink op 36ste verjaardag Vrijmetselaarsloge Tilburg

Op woensdagavond 21 maart a.s. houdt, Prof. Dr. Gabriel van den Brink, emeritus-hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan Tilburg Universiteit, een openbare lezing in het Oisterwijkse Lodewijkskerkje. Titel van deze kosteloze, voor iedereen vrij toegankelijke lezing ter gelegenheid van de 36e verjaardag van de Tilburgse Vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens luidt:

Traditie, broederschap en harmonie: waarom Nederland het licht niet ziet!

Professor van den Brink is nu verbonden aan Ethos (Vrije Universiteit Amsterdam), een centrum voor multidisciplinair filosofisch onderzoek, onderwijs en debat over maatschappelijke veranderingen. Hij plaatst op deze dag van de gemeenteraadsverkiezingen in zijn prikkelende lezing Brexit en Trump in perspectief. Welke waarden zijn nu van belang voor het samenleven in ons land? En in hoeverre kunnen traditie en harmonie hierbij een richtsnoer zijn?

Elke samenleving staat voor twee grote uitdagingen: hoe te kiezen tussen gemeenschapszin en individualisme en hoe zich cultureel te oriënteren: meer op traditie of meer op innovatie.

De laatste decennia is in ons land de oriëntatie sterk in de richting van individualisme en innovatie gegaan. Dat ging vaak ten koste van gemeenschapszin en traditie. Maar recent zoeken veel mensen weer gemeenschapszin en krijgen we meer oog voor traditie, vaak met een nadruk op het nationale.
Gabriel van den Brink geeft naast deze maatschappijanalyse ook aandacht aan de spirituele dimensie in onze samenleving. Hij redigeerde onlangs de veel besproken bundel “Waartoe is Nederland op aarde?”

De lezing in het Lodewijkskerkje aan de Kerkstraat in Oisterwijk start om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.

Nadere informatie naar aanleiding van dit persbericht is te verkrijgen via de Commissie PR van Loge De Drie Verlichte Torens per onze contactpagina

Loge verjaardag is groot succes geweest!

 

Het is met veel dank en vreugde dat wij als Loge terugkijken op onze Loge verjaardag / Open Lezing van afgelopen woensdag. Er waren veel bezoekers en wij hebben allemaal kunnen genieten van het zeer interessante onderwerp wat is gepresenteerd door onze speciale gast, mevr. Marja de Vries, auteur van het boek “De hele olifant in beeld”.

 

Heel hartelijk dank aan iedereen die erbij was, en van deze avond een waar feest heeft gemaakt!

 

Alle leden van Loge De Drie Verlichte Torens.

 

 

 

Nieuws vanuit de Loge

Link

 

kaars

 

Het is met gepaste trots dat wij, Loge 274 De Drie Verlichte Torens te Tilburg, onze loge verjaardag aankondigen op 27 maart 2013. Hiertoe houdt mevr. Marja de Vries een lezing die voor iedereen vrij toegankelijk is. De lezing is getiteld:

“De Hele Olifant in Beeld: Inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede”.

U bent van harte welkom in het Lodewijkskerkje, Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk, (ligt op 10 minuten loopafstand van het NS-station), vanaf 19:30. De lezing begint om 20:00, en is geheel gratis. Dit is tevens voor vele mensen de ideale gelegenheid om leden van onze loge vragen te stellen over de Vrijmetselarij in het algemeen en onze Loge in het bijzonder. Bezoekers van andere loges zijn, zoals altijd, van harte welkom.

Link naar de website van Marja de Vries: http://marjadevries.nl/deheleolifantinbeeld/

Alle mensen die aanwezig willen zijn op deze bijzondere avond, verzoeken wij vriendelijk dit bij onze secretaris kenbaar te maken, in verband met de capaciteit van de kerk. U kunt een e-mail sturen naar: secretaris.loge274@vrijmetselarij.nl