Anbi status

Onze instelling met de naam:
Loge De Drie Verlichte Torens no 274 (acroniem: DDVT) heeft een ANBI status.

Op deze pagina informeren we u met volledige transparantie over deze status.
Mocht u n.a.v. de beschikbaar gestelde informatie vragen hebben, dan verzoeken we u, zich schriftelijk te richten tot onze secretaris.

Registratie
Bijdragen aan onze Loge vallen onder de fiscale ANBI-regeling.

Naam Groepsbeschikking: 
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
Nummer Groepsbeschikking: G 80
RSIN/fiscaal nummer van onze Loge: 860275462
 
Naast bovenstaande standaardgegevens zal ik jou elk jaar na de ALV van mei een samenvatting toezenden van het laatste Financieel Verslag van onze Loge dat dan het voorgaande Financieel Verslag vervangt.

Het postadres van de instelling:
Heusdensebaan 1,
5061 PM Oisterwijk