Vrijmetselaar

Vrijmetselaar

In artikel 1 van de grondwet van de Orde van Vrijmetselaren wordt gesteld dat de vrijmetselaar samen met andere vrijmetselaren werkt aan zijn persoonlijke vorming, met behulp van ritualen en symbolen.

Deze ritualen en symbolen zijn door de traditie gegeven en zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

De vrijmetselaar is een vrij man van goede naam en hij ziet zichzelf symbolisch als een ruwe steen. Een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen.

De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen.

Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is.

Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als Opperbouwmeester des Heelals.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Herkent u uzelf in bovenstaande tekst en wat er in de video wordt verteld? Kijk dan eens op deze pagina om meer te lezen over het aanmeldproces. Heeft u meer vragen welke niet op een ander gedeelte van onze website worden beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op.