Geschiedenis

Gedurende de periode dat de loge De Drie Verlichte Torens in oprichting was, werd er met raad en daad broederlijke steun geboden vanuit naburige vrijmetselarij loges.

Met hun initiatief en gesterkt door de hun geboden steun, begonnen zo acht broeders aan een avontuur met ongewisse afloop.

Hun frisse moed en innerlijk overtuiging werd beloond met de installatie van de vrijmetselarij loge De Drie Verlichte Torens op 20 maart 1982.

Vanwege deze mooie gebeurtenis was er voor het eerst in de geschiedenis van Tilburg een werkplaats, waar vrijmetselaren hun maƧonnieke arbeid konden verrichten.

De verbintenis met Tilburg wordt geuit in het logo en het loge juweel, welke met trots wordt gedragen door iedere broeder die lid is van de loge.

Het wapen van de stad Tilburg siert het loge juweel en de kleuren van het draaglint komen overeen met de wapenkleuren van Philips van Bourgondiƫ (1396-1467) die een speciale band had met Tilburg.