Bezoek Grootmeester Gerrit van Eijk bij 7de lustrum een groot succes

De toespraak van de Grootmeester van Nederland, Gerrit van Eijk op 22 maart j.l. over de plaats van de vrijmetselarij in het hedendaagse maatschappij, ter gelegenheid van onze 7de lustrum, was een groot succes met de aanwezige Broeders en het publiek.

 

IMG_4475

Hij heeft een mooi overzicht gegeven van waar de wortels van de vrijmetselarij in Nederland liggen, en de rol van de Grootloges in andere landen.

IMG_4476

Hij eindigd zijn toespraak met zijn visie over de plaats van de vrijmetselarij in de toekomst, en was heel open in zijn antwoorden op de vragen van de aanwezige publiek.

IMG_4477

Open dag Loge De Drie Verlichte Torens

Meer weten over de vrijmetselarij?

Dan is de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ een unieke kans

Op zaterdag 15 oktober 2016 is er open huis in de Centraal BibliotheekTilburg.

Onze loge biedt deze dag een inkijk voor geintereseerden. Ga eens in gesprek met een van de leden om achter te komen wat de Vrijmetselarij is en doet. Er is ook natuurlijk informatiemateriaal dat u kunt meenemen. De koffie of thee staan klaar.

Iedereen is welkom

 

De open dag gemist?
U bent ook van harte welkom op open avonden van ONZE Loge!
Neem gerust contact op VIA

Loge verjaardag 23 maart 2016

Loge De Drie Verlichte Torens nodigt U uit om samen met ons onze Loge verjaardag te vieren in de NH Kerk, Kerkstraat 64, 5061 EK Oisterwijk op 23 maart 2016 om 20:00.

Dit zal, zoals gebruikelijk, in de vorm van een lezing zijn.

Onze gast Dr Jeroen Buve, filosoof, zal spreken over ‘De dubbele waarheid (veritas duplex) en de veelheid van religies’.

Iedereen is van harte welkom.

birthday

Open Dag Vrijmetselaars Loge De Drie Verlichte Torens Tilburg

Op zaterdag 30 januari a.s. organiseren de Tilburgse Vrijmetselaars een Open dag in de 1-ddvt032Bibliotheek aan het Koningsplein in Tilburg. Van 13.00-16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom om nader kennis te maken met de Vrijmetselarij.

Wat is “het geheim” van de Vrijmetselarij? Wat is de oorsprong en waar komt de naam vandaan? Wat doen vrijmetselaars? Hoe komen ze samen en wat gebeurt er in de werkplaats? Leden van de Loge De Drie Verlichte Torens geven zaterdag 30 januari a.s. antwoord op uw vragen en informatie over hun werkplaats.

De Tilburgse vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens is opgericht in 1982 en telt ongeveer 45 leden.
Het wapen van de stad Tilburg siert het loge juweel, en de kleuren van het draaglint komen overeen met de wapenkleuren van de Hertogen van Bourgondië, waardoor op deze wijze loge De Drie Verlichte Torens ook qua kleur en beeltenis zeer nauw verbonden is met de stad Tilburg.

De vrijmetselarij mag zich in toenemende belangstelling verheugen. Momenteel loopt er in het Gorcums Museum de tentoonstelling Vrijmetselaars: een geheim ontsluierd. Een vrijmetselaar werkt samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Die symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven. De gezamenlijke arbeid inspireert hen ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt. Een actuele opdracht in de huidige tijd

Inloop is vrij. Belangstellenden kunnen ook contact op nemen met de secretaris van de Loge secretarislogeddvt-274@live.nl of op de website vrijmetselarij-tilburg.nl

Dag van de Vrijmetselarij 2015

Meer weten over de vrijmetselarij?

Dan is de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ een unieke kans

Op zaterdag 12 september 2015 is er open huis in de Hasseltse Kapel in Tilburg.

Onze loge biedt deze dag een inkijk voor geintereseerden. Ga eens in gesprek met een van de leden om achter te komen wat de Vrijmetselarij is en doet. Er is ook natuurlijk informatiemateriaal dat u kunt meenemen. De koffie of thee staan klaar.

Het thema van de Dag van Vrijmetselarij is in 2015 ‘Kunst en Ambacht’. Vrijmetselaren voelen zichzelf symbolisch als arbeiders, die aan het betere in zichzelf en in de wereld moeten werken. Tijdens de open dag zullen leden u dat proberen verder uit te leggen.

 

De open dag gemist?
U bent ook van harte welkom op open avonden van ONZE Loge!
Neem gerust contact op VIA

Een feestelijk begin!

 kerst spiegel

Naar nog een jaar van maçonnieke arbeid, hebben wij weer van een zeer geslaagde Nieuwjaarsfeest, samen met onze partners kunnen genieten in de Voorhof. Een speciale dank gaat naar de “Bbr:. van Talent”, die ons hebben bevoordeeld met een brede selectie van entertainment; zie hebben de uitspraak “Op U komt het aan” wel waar kunnen maken.

Wij willen iedereen licht, liefde en geluk wensen voor 2015!