Open Dag Vrijmetselaars Loge De Drie Verlichte Torens Tilburg

Op zaterdag 30 januari a.s. organiseren de Tilburgse Vrijmetselaars een Open dag in de 1-ddvt032Bibliotheek aan het Koningsplein in Tilburg. Van 13.00-16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom om nader kennis te maken met de Vrijmetselarij.

Wat is “het geheim” van de Vrijmetselarij? Wat is de oorsprong en waar komt de naam vandaan? Wat doen vrijmetselaars? Hoe komen ze samen en wat gebeurt er in de werkplaats? Leden van de Loge De Drie Verlichte Torens geven zaterdag 30 januari a.s. antwoord op uw vragen en informatie over hun werkplaats.

De Tilburgse vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens is opgericht in 1982 en telt ongeveer 45 leden.
Het wapen van de stad Tilburg siert het loge juweel, en de kleuren van het draaglint komen overeen met de wapenkleuren van de Hertogen van Bourgondië, waardoor op deze wijze loge De Drie Verlichte Torens ook qua kleur en beeltenis zeer nauw verbonden is met de stad Tilburg.

De vrijmetselarij mag zich in toenemende belangstelling verheugen. Momenteel loopt er in het Gorcums Museum de tentoonstelling Vrijmetselaars: een geheim ontsluierd. Een vrijmetselaar werkt samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Die symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven. De gezamenlijke arbeid inspireert hen ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt. Een actuele opdracht in de huidige tijd

Inloop is vrij. Belangstellenden kunnen ook contact op nemen met de secretaris van de Loge secretarislogeddvt-274@live.nl of op de website vrijmetselarij-tilburg.nl