Openbare lezing Prof. Dr. Gabriel van den Brink op 36ste verjaardag Vrijmetselaarsloge Tilburg

Op woensdagavond 21 maart a.s. houdt, Prof. Dr. Gabriel van den Brink, emeritus-hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan Tilburg Universiteit, een openbare lezing in het Oisterwijkse Lodewijkskerkje. Titel van deze kosteloze, voor iedereen vrij toegankelijke lezing ter gelegenheid van de 36e verjaardag van de Tilburgse Vrijmetselaarsloge De Drie Verlichte Torens luidt:

Traditie, broederschap en harmonie: waarom Nederland het licht niet ziet!

Professor van den Brink is nu verbonden aan Ethos (Vrije Universiteit Amsterdam), een centrum voor multidisciplinair filosofisch onderzoek, onderwijs en debat over maatschappelijke veranderingen. Hij plaatst op deze dag van de gemeenteraadsverkiezingen in zijn prikkelende lezing Brexit en Trump in perspectief. Welke waarden zijn nu van belang voor het samenleven in ons land? En in hoeverre kunnen traditie en harmonie hierbij een richtsnoer zijn?

Elke samenleving staat voor twee grote uitdagingen: hoe te kiezen tussen gemeenschapszin en individualisme en hoe zich cultureel te oriënteren: meer op traditie of meer op innovatie.

De laatste decennia is in ons land de oriëntatie sterk in de richting van individualisme en innovatie gegaan. Dat ging vaak ten koste van gemeenschapszin en traditie. Maar recent zoeken veel mensen weer gemeenschapszin en krijgen we meer oog voor traditie, vaak met een nadruk op het nationale.
Gabriel van den Brink geeft naast deze maatschappijanalyse ook aandacht aan de spirituele dimensie in onze samenleving. Hij redigeerde onlangs de veel besproken bundel “Waartoe is Nederland op aarde?”

De lezing in het Lodewijkskerkje aan de Kerkstraat in Oisterwijk start om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.

Nadere informatie naar aanleiding van dit persbericht is te verkrijgen via de Commissie PR van Loge De Drie Verlichte Torens per onze contactpagina