Het beloningsbeleid

Het bestuur van DDVT bestaat uit vrijwilligers die -zoveel als nodig -tijd die zij voor de loge gereserveerd hebben, besteden aan de voortgang van de specifieke ma├žonnieke werkzaamheden. De bestuurders van de DDVT ontvangen geen beloning.

Het bestuur van DDVT stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te besteden. Fondsen worden d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen contributie en een bijdrage bij aanvang van het lidmaatschap, verworven. Daarnaast staat het eenieder vrij aan de loge gepast te doneren.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De belangrijkste werkzaamheden van DDVT bestaan uit de wekelijkse samenkomsten van de leden en het ontvangen van nieuwe leden gedurende het werkjaar wat loopt van juli tot en met juni van het opvolgende jaar;
Het bestuur van DDVT komt maandelijks bijeen.