Financiële verantwoording

Exploitatie 2018
Uitgaven

Uitgaven   Ontvangsten  
Bijdrage aan orde € 4744,00 Ontvangen bijdragen € 13193,00
Overige lasten € 8449,00    
Totaal € 13193,00 Totaal € 13193,00
       

 

Balans per 1-1-2019 Ontvangsten  
Activa   Passiva  
Liquiditeiten € 7435,00 Eigen vermogen € 7435,00